Opleiding systeemdenken met hoofd en hart


Hoe verborgen patronen samenwerken beïnvloeden

Samenwerken gaat nooit alleen om individuele personen, maar om talloze relaties en verbindingen waar deze personen deel van uitmaken. Je kunt spreken over complexe systemen waarin wij leven en werken.

Gedrag van de mensen wordt continue beïnvloed door het systeem waarvan zij deel uitmaken. De moeilijkheid is dat deze systemen en het krachtenveld dat ze beïnvloeden, zich meestal aan het zicht onttrekken.

In de opleiding ‘Systeemdenken met hoofd en hart’ dring je door tot de onderstroom van zowel de gehele organisatie (macro), onderdelen van de organisatie ( meso ) als de rol die jij daarin speelt of kunt spelen (micro).

Je krijgt zo inzicht in de samenhang en wisselwerking tussen (onderdelen van) systemen die het samenwerken bevorderen of juist belemmeren.

Je ontwikkelt bovendien een systemische blik die je helpt patronen te herkennen, te begrijpen én te doorbreken. En daarvoor heb je ‘hoofd en hart’ nodig.

Informatie

 • Duur: 5 dagen
 • Groepsgrootte min 5, max 12 deelnemers
 • Kosten : 2.400, incl. literatuur en overig materiaal, excl. 21% btw.
 • Locatie Hofstede Nijevelt, Westbroek

Data voorjaar 2022 VOLGEBOEKT

 • Dag 1: vrijdag 25 maart (09.30 17.00)
 • Dag 2: vrijdag 29 april (09.30 17.00)
 • Dag 3: woensdag 18 mei (09.30 17.00)
 • Dag 4: vrijdag 17 juni (09.30 17.00)
 • Dag 5: vrijdag 9 september (09.30 17.00)

Meld je nu aan voor dit najaar!

 • Dag 1: vrijdag 30 september (09.30 17.00)
 • Dag 2: vrijdag 14 oktober (09.30 17.00)
 • Dag 3: vrijdag 4 november (09.30 17.00)
 • Dag 4: vrijdag 19 november (09.30 17.00)
 • Dag 5: vrijdag 27 januari 2023 (09.30 17.00)
 • selma@cinclusadvies.nl

Direct aanmelden? Mail ons met onderstaande informatie. Één van ons neemt dan contact met je op.

Stuur ons een mail met:

Voor- en achternaam.
E-mailadres.
Tel. nummer.
Factuuradres.
Woonadres.
En graag een recente foto van jezelf.

Selma Busser: selma@cinclusadvies.nl +31(0)6 16 76 42 10
Jaap Schaveling : jaapschaveling@me.comm +31 (0) 6 22 99 2304

Wat levert de opleiding op?

 • Een antenne voor systeemdynamiek op individueel–, team–, organisatieniveau en tussen organisaties onderling
 • Kennis van en ervaring met systeemdenken als kern van de lerende organisatie
 • Een evidence based systemisch en sociaal psychologisch raamwerk om patronen te herkennen, te begrijpen en te beïnvloeden en zo relaties binnen de samenwerking te versterken
 • De vaardigheid om interventies te ontwikkelen die werken voor het systeem als geheel
 • Verdere ontwikkeling van jouw competentie s om een bijdrage te leveren aan duurzaam, inclusief samenwerken
Partronen
Partronen

Systeemgericht kijken, communiceren en interveniëren staan in deze opleiding centraal. De trainers wisselen hun kennis en ervaring uit en zijn daarom beiden aanwezig.

In plaats van te denken en werken volgens oorzaak en gevolg leer je te kijken naar circulaire patronen die aanwezig zijn in het complexe samenspel van een sociaal netwerk. Als deelnemer ga je aan de hand van eigen casuïstiek op zoek naar die verborgen structuren: hoe zit het krachtenveld in elkaar?

Wat borrelt er onder het oppervlak? Welke gedragspatronen ontstaan daardoor en wat houdt deze patronen in stand?

Dit inzicht vormt de basis van waaruit je gaat werken aan systeemgerichte interventies. Zo maak je de weg vrij voor een vitale samenwerking en een duurzaam resultaat.

Systeemdenken in 5 dag

De opleiding bestaat uit 5 dag en waarin we steeds dieper tot de materie doordringen. Theorie en praktijk wisselen elkaar daarbij voortdurend af.

 • Dag 1: Introductie, context en essenties van de systeembenadering.
 • Dag 2: Meso: gedrag, relaties en patronen in (kleine) groepen.
 • Dag 3: Macro: gedrag en patronen in organisaties.
 • Dag 4: Micro: IK in het systeem, cognitieve biases en moreel kompas.
 • Dag 5: ‘The whole system in the room’, afsluitende opdracht in aanwezigheid van relevante stakeholders.

Rondom elke module krijg je relevante artikelen, handouts en checklists mee als naslagwerk. Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat.

De Docenten

Partronen

Selma Busser – levert vanuit het systeemdenken een praktische bijdrage aan een duurzaam betere samenwerking tussen mensen. Zij brengt daarbij hoofd èn hart altijd in. Na haar studie Bestuurskunde ( en de Politieacademie (NPA) werkte zij in verschillende leidinggevende functies bij politie en gemeenten.

Sinds 2016 werkt zij als adviseur /coach in organisaties aan taaie samenwerking vraagstukken. Zij verzorgt in diverse leergangen masterclasses over systeemdenken.


Partronen

Jaap Schaveling hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan de Nyenrode Business Universiteit en heeft meerdere bestsellers over systeemdenken geschreven. Het is zijn missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van levende organisaties van mensen met persoonlijk meesterschap en vakmanschap, die ongecompliceerd, wakker, contactvol en dienstbaar in het leven staan . Hiervoor spant hij zich onder meer in via trainingsprogramma’s , publicaties en wetenschappelijk onderzoek

Aanmelden

Stuur ons een mail met:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Tel. nummer.
Factuuradres
Woonadres
En graag een recente foto van jezelf


Selma Busser: selma@cinclusadvies.nl +31(0)6 16 76 42 10
Jaap Schaveling : jaapschaveling@me.comm +31 (0) 6 22 99 2304

Partronen