Opleiding systeemdenken met hoofd en hart


Hoe verborgen patronen samenwerken beïnvloeden


Samenwerken gaat eigenlijk nooit alleen om personen, maar om talloze relaties en verbindingen waar deze personen deel van uitmaken. Je kunt spreken over complexe systemen waarin wij leven en werken.

Gedrag van de mensen wordt continue beïnvloed door het systeem waarvan zij deel uitmaken. De moeilijkheid is dat deze systemen en het krachtenveld dat ze beïnvloeden, zich meestal aan het zicht onttrekken.

In de opleiding ‘Systeemdenken met hoofd en hart’ dring je door tot de onderstroom van zowel de gehele organisatie (macro) als onderdelen van de organisatie (meso) als de rol die jij daarin speelt of kunt spelen (micro).

Je krijgt zo inzicht in de samenhang en wisselwerking tussen (onderdelen van) systemen die het samenwerken bevorderen of juist belemmeren.

Je ontwikkelt bovendien een systemische blik die je helpt patronen te herkennen, te begrijpen én te doorbreken. En daarvoor heb je “hoofd & hart” nodig.

 • Duur: 4,5 dag
 • Groepsgrootte: min 5, max 12 deelnemers
 • Kosten: €2.400,— incl. literatuur en overig materiaal, excl. 21% btw.
 • Locatie: midden Nederland

Direct aanmelden Een van ons neemt dan contact met je op.

Wat levert de opleiding op?

 • Een antenne voor systeemdynamiek op individueel-, team-, organisatieniveau en tussen organisaties onderling.
 • Kennis van en ervaring met systeemdenken als kern van de lerende organisatie.
 • Een evidence-based systemisch en sociaal-psychologisch raamwerk om patronen te herkennen, te begrijpen en te beïnvloeden en zo relaties binnen de samenwerking te versterken.
 • De vaardigheid om interventies te ontwikkelen die werken voor het systeem als geheel.
 • Verdere ontwikkeling van jouw competenties om een bijdrage te leverenaan duurzaam, inclusief samenwerken.
 • Systeemgericht kijken, communiceren en interveniëren staan in deze opleiding centraal.
 • In plaats van te denken en werken volgens oorzaak en gevolg leer je te kijken naar circulaire patronen die aanwezig zijn in het complexe samenspel van een sociaal netwerk.
 • Als deelnemer ga je aan de hand van eigen casuïstiek op zoek naar die verborgen structuren: hoe zit het krachtenveld in elkaar?
 • Wat borrelt er onder het oppervlak? Welke gedragspatronen ontstaan daardoor en wat houdt deze patronen in stand?
 • Dit inzicht vormt de basis van waaruit je gaat werken aan systeemgerichte interventies.
 • Zo maak je de weg vrij voor een vitale samenwerking en een duurzaam resultaat.

Wat zijn mijn sterke kanten?

 • vanwege mijn analytisch vermogen overzie ik snel het grotere geheel
 • vanuit mijn oprechte interesse in mensen en hun onderlinge verhoudingen maak ik snel contact en bouw ik aan een vitaal en gemotiveerd team
 • ik weet complexe vragen te vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen
 • door een vertrouwde werkomgeving te creëren, maak ik ruimte voor leren en intercollegiale toetsing
 • ik kan een gedegen netwerk opbouwen met in- en externe partners
 • ik sta voor doorpakken, tonen van lef en durven vertrouwen op de goede intenties van collega’s en partners.

Waar kunt u mij voor vragen?

 • tijdelijk invullen van een leidinggevende positie
 • het opzetten, aansturen en samenvoegen van teams en afdelingen
 • het coachen van medewerkers, teamleiders en managers
 • het aannemen en aansturen van professionals
 • doorvoeren van strategische veranderingen
 • adviseren van het management over cultuurveranderingen.