Selma Busser

 

Busser, drs. S.E. (Selma)

Curriculum Vitae

Profielschets:

Ik maak een verbinding met en tussen mensen door de oprechte aandacht die ik voor hen heb. Tegelijkertijd doorgrond ik met mijn analytisch vermogen het (complexe) systeem waar zij deel van uitmaken, de patronen die zijn ontstaan en de manier waarop remmende patronen doorbroken kunnen worden. Mijn leidinggevende ervaring bij politie en gemeente zet ik in, om deze inzichten concreet te vertalen naar betekenisvolle verander-stappen.

Opleidingen

2017

Organisatiecoach

Balansgroep

Doorn

2016

Systeeminterventies in organisaties

dr. M. Spanjersberg

Amsterdam

2015-2016

Mediation

CvC, titel: MfN-registermediator

Haarlem

2012

Succesvol Verandering Organiseren

SIOO

Utrecht

2005

Opleiding Officier van Dienst

Politie Hollands Midden

Zweden

2002-2003

Opleiding sectie-/pelotonscommandant ME

PIOV

Hoogerheide

2001

Opleiding Hulp Officier van Justitie

Politie Academie

Apeldoorn

1997-2000

Nederlandse Politie Academie

titel: Officier van politie

Apeldoorn

1990-1997

Bestuurskunde

Universiteit Twente, titel: drs

Enschede

Werkervaring

Eigenaar

Sassenheim
Cinclus Advies & Mediation

2016 – Heden

Vanaf de start van mijn eigen bedrijf ‘Cinclus Advies & Mediation’ in september 2016 heb ik diverse opdrachten uitgevoerd, zoals:

 • HLTsamen
  Interim teamleider Sociaal Domein voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
 • Woningbouwcorporatie
  Als adviseur het inzetten van een systeeminterventie
 • RIVM
  Workshopbegeleider Management Conferentie met als thema ‘Systeemgericht werken’

Kwartiermaker/Afdelingshoofd

Amstelveen & Aalsmeer
Gemeente

2013 – 2016

Tussen september 2013 en september 2016 ben ik werkzaam geweest bij de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer in de volgende functies:

 • Kwartiermaker/Hoofd Jeugd & Samenleving. Opzetten en aansturen nieuwe afdeling (70fte) binnen het Sociaal Domein. Onder andere de taken voortvloeiend uit Jeugdwet uitvoeren en opzetten Sociale teams voor Multi Problem Gezinsaanpak.
 • Hoofd Veiligheid, Kabinet en Handhaving. Aansturen van de afdeling met als extra aandachtspunt het herstellen van de daadkracht van de afdeling (76 fte). Het versterken van het in- en externe netwerk

Afdelingshoofd

Teylingen
Gemeente

2009 – 2013

Tussen januari 2009 en september 2013 ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Teylingen als:

 • Afdelingshoofd Interne Service en Informatie. Bij het samenvoegen van 2 ondersteunende afdelingen tot 1 afdeling Interne Service en Informatie (50 fte) zorgde ik vooral voor een grote inbreng van de medewerkers. Door hen vanaf de start (het verzinnen van een naam voor de afdeling) actief te betrekken bij de ontwikkelingen en hen een stem te geven in werkgroepen en concrete besluitvorming, ontstond er een bruisende, zelfbewuste afdeling.
  Naast het aansturen en bouwen aan de afdeling was ik verantwoordelijk voor het invoeren van flexibel werken. Door naast de “bricks en bites” evenredig veel aandacht te hebben voor “behavior” van zowel de leiddinggevenden als de medewerkers werd het een succesvol verandertraject.

Nederlandse Politie Academie

Hollands-Midden
Politie

2000 – 2009

Tussen januari 2000 en januari 2009 beklede ik diverse functies bij politie Hollands-Midden.

 • Assessor niveaudrempel bepaling (HBO+) en Examinator voor de opleidingen Tactische Leergang Leidinggeven, Operationele Leergang Leidinggeven en Recherchekunde. Bij het examineren en zeker bij niveaudrempel gesprekken heb ik het geven van gefundeerde feedback geleerd, maar ook het stimuleren van het delen van kennis en kunde. Door aandachtig te luisteren naar de kandidaat, door te kijken, door vragen te stellen vanuit diverse invalshoeken en door tijdig te stoppen over een onderwerp en door te gaan met een nieuw onderwerp kon ik benoemen wat de kandidaat wel en wat de kandidaat niet wist of kon mbt het te beoordelen vakgebied. Deze ervaring heeft mij altijd enorm geholpen bij het coachen van mensen.

Politie Hollands-Midden

Hollands-Midden
Politie

2000 – 2009

 • In de functie van Teamchef, zowel in Katwijk (70 fte) als in Gouda (120 fte), heb ik geleerd om eindverantwoordelijk te zijn voor de resultaten en het werkplezier van een grote groep mensen. Een groep mensen die in een continurooster (24/7) werkten en in hun werk grote autonomie hadden. Door zelf het goede voorbeeld te geven in werkhouding, transparantie en bejegening heb ik in beide teams gezorgd voor een lerende en presterende organisatie. Als medewerkers en hun leidinggevenden de middelen en motivatie hebben om aan te pakken, als te behalen resultaten helder en logisch zijn en als men elkaar op een respectvolle manier benadert, dan kan ook een team onder druk goed functioneren.
 • Als Hulp Officier van Justitie, Officier van Dienst en als sectiecommandant van de Mobiele Eenheid heb ik geleerd om op basis van weinig informatie te beslissen. Door de kennis van mijzelf en de professionals om mij heen te gebruiken en door te werken vanuit de afspraken die tussen de hulpdiensten zijn gemaakt kon ik in de vele onverwachte situaties die ik tegenkwam doorpakken en opdrachten uitzetten. Mijn vermogen om te durven vertrouwen op de goede intenties van collega’s en partners en dus informatie met hen te delen, was daarbij vaak cruciaal.

Stages en Trainingen:

 • Diverse cursussen, workshops en trainingen in het kader van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.
 • Diverse stages bij alle onderdelen van de politie (straatwerk, recherche, management).
 • Afstudeerstage bij Politie Hollands-Midden, Leiden. Onderzoek naar de invloedsfactoren op het (verander-)traject “Gezamenlijk Opsporen en Vervolgen” van politie en openbaar ministerie. Vervolgens projectleider van de implementatie bij politie Hollands-Midden.
 • Stage bij “The National Library of Ireland”, Dublin. Onderzoek naar de effecten van een verzelfstandiging op zowel juridisch, economisch als organisatorisch gebied.

Overige Activiteiten

 • Vertrouwenspersoon Mixed Hockey Club Voorhout (2016/heden)
 • Lid PR/communicatiecommissie tennisvereniging STV (2014/2015)
 • Lid/voorzitter MR de Kinderburg, basisschool de Kinderburg (2010/2014)

Wil je deze pagina downloaden in een pdf ?