TRAINING


Vanaf 2024 begeleid en train ik verder als partner bij Samenwerken.nu. Graag nodig ik je uit om ons aanbod te bekijken: www.samenwerken.nu

Vanaf 2024 begeleid en train ik verder als partner bij Samenwerken.nu . Graag nodig ik je uit om ons aanbod te bekijken: www.samenwerken.nu
Het ‘systemisch’ kijken naar organisatievraagstukken vergt een andere manier van denken dan we over het algemeen gewend zijn. Ik geef trainingen waarin ik mijn kennis en kijk op samenwerkingsvraagstukken binnen organisaties overbreng en waar we oefenen met concrete situaties van deelnemers uit de praktijk.

Ondertussen heb ik samen met Jaap Schaveling het bedrijf Samenwerken.nu opgericht. In Samenwerken.nu bundelen wij onze kennis en ervaring. Wij delen die kennis en ervaring graag met jou via onze opleidingen met open inschrijving of via specifieke maatwerktrajecten voor organisaties.
Meer weten www.Samenwerken.nu

lineair-causaal


Een organisatie constateert dat bepaalde lastige situaties steeds terugkeren. Of een samenwerkingsvraagstuk wordt ondanks alle inspanningen niet verholpen. De neiging is dan om lineair causaal te denken, dus vanuit oorzaak-gevolg.

lineair-causaal

Dat betekent dat er ook (soms onbedoeld) wordt gekeken naar wie er verantwoordelijk is voor de situatie. Dat levert stress op voor de betrokkenen. Niemand wil graag ‘schuldig’ zijn aan een vervelende situatie of een probleem. Het leren van ‘fouten’ wordt dan juist geremd in plaats van gestimuleerd.

circulair-causaal


Willen we een situatie duurzaam oplossen en het leren stimuleren, dan vraagt dat om circulair causaal denken. Het met elkaar zoeken naar hoe iedereen, als reactie op elkaar, bijdraagt aan de huidige (ongewenste) situatie. Ook al heeft het oorzaak-gevolg-denken ons ver gebracht en hebben we dat nog steeds voor veel situaties en ontwikkelingen nodig: als het gaat om menselijk gedrag en samenwerking, komen we er vaak niet veel verder mee.

Tijdens de training wisselen theorie en praktijk elkaar af. Daarbij maak ik gebruik van zowel eigen voorbeelden als de cases uit de groep. Ik voorzie deelnemers van de benodigde kennis en instrumenten en we spelen in op situaties die zich in werkelijkheid (kunnen) voordoen in organisaties. Zo leren deelnemers de opgedane kennis meteen toe te passen.

“Als het gaat om menselijk gedrag en samenwerking, dan helpt het ons om circulair te denken.”

gastdocent

Als gastdocent werk ik onder andere voor:

logo nsob logo samhoud logo aog logo Balansg Groep logo De Baak logo future female leaders logo Nyenrode logo samewerken.nl logo Sioo logo Nyenrode logo the lime tree logo VU

“Bij een training leren we samen met en van elkaar en oefenen we met praktijksituaties.”

Quotes van deelnemers


logo-crkbo