TRAINING


Opleiding systeemdenken met hoofd en hart

Door: Jaap Schaveling en Selma Busser

Bekijk onze brochure
Het ‘systemisch’ kijken naar organisatievraagstukken vergt een andere manier van denken dan we over het algemeen gewend zijn. Ik geef trainingen waarin ik mijn kennis en kijk op samenwerkingsvraagstukken binnen organisaties overbreng en waar we oefenen met concrete situaties van deelnemers uit de praktijk.

lineair-causaal


Een organisatie constateert dat bepaalde lastige situaties steeds terugkeren. Of een samenwerkingsvraagstuk wordt ondanks alle inspanningen niet verholpen. De neiging is dan om lineair causaal te denken, dus vanuit oorzaak-gevolg.

lineair-causaal

Dat betekent dat er ook (soms onbedoeld) wordt gekeken naar wie er verantwoordelijk is voor de situatie. Dat levert stress op voor de betrokkenen. Niemand wil graag ‘schuldig’ zijn aan een vervelende situatie of een probleem. Het leren van ‘fouten’ wordt dan juist geremd in plaats van gestimuleerd.

circulair-causaal


Willen we een situatie duurzaam oplossen en het leren stimuleren, dan vraagt dat om circulair causaal denken. Het met elkaar zoeken naar hoe iedereen, als reactie op elkaar, bijdraagt aan de huidige (ongewenste) situatie. Ook al heeft het oorzaak-gevolg-denken ons ver gebracht en hebben we dat nog steeds voor veel situaties en ontwikkelingen nodig: als het gaat om menselijk gedrag en samenwerking, komen we er vaak niet veel verder mee.

Tijdens de training wisselen theorie en praktijk elkaar af. Daarbij maak ik gebruik van zowel eigen voorbeelden als de cases uit de groep. Ik voorzie deelnemers van de benodigde kennis en instrumenten en we spelen in op situaties die zich in werkelijkheid (kunnen) voordoen in organisaties. Zo leren deelnemers de opgedane kennis meteen toe te passen.

“Als het gaat om menselijk gedrag en samenwerking, dan helpt het ons om circulair te denken.”

Mijn werkwijze

Tijdens een intakegesprek bespreken we de behoefte van de organisatie. Vervolgens ontwerp ik een training op maat, afhankelijk van de doelgroep. Ik start met een introductie in het systeemdenken en inventariseer met welke concrete vraagstukken deelnemers rondlopen. Met die cases gaan we aan de slag: samen maken we een analyse en puzzelen we op mogelijke vervolgstappen.

De trainingen lenen zich voor uiteenlopende doelgroepen: van managers, adviseurs en teamcoaches tot medewerkers die in hun functie veel met anderen samenwerken. Ik stem de training zo veel mogelijk af op het niveau van de deelnemers. Iedereen die in een team werkt of op een andere manier met mensen samenwerkt, heeft er profijt van.

“Bij een training leren we samen met en van elkaar en oefenen we met praktijksituaties.”

Gastdocent

Naast de incompany-trainingen die ik verzorg voor organisaties, ben ik gastdocent bij onder andere de opleidingsinstituten: SIOO (opleidingen in organisatie- en veranderkunde), De Baak (leergangen over leiderschap) en Balansgroep (erkende coachopleidingen).

Ook begeleid ik intervisiegroepen: dit is in de praktijk meestal een combinatie van het samen met en van elkaar leren en altijd gericht op de vraagstukken en inbreng van de deelnemers zelf.

Quotes van deelnemers


logo-crkbo