logo cinclus advies

Kom meer te weten!


Vanaf 2024 begeleid en train ik verder als partner bij Samenwerken.nu .
Graag nodig ik je uit om ons aanbod te bekijken: www.samenwerken.nu






Selma Busser

Selma Busser


De interactie tussen mensen vind ik fascinerend. In een organisatie beïnvloeden mensen elkaar continu bewust en onbewust. Dat kan een prachtige samenwerking opleveren, waarin mensen elkaar versterken. Maar soms loopt het stroef. Dan help ik graag om er weer beweging in te brengen. Vanuit het systeemdenken adviseer, coach of train ik als het gaat over samenwerkingsvraagstukken.


Ik lever altijd maatwerk. Vaak is er al het nodige geprobeerd om dingen te veranderen. Ik probeer verder te kijken dan wat zich in eerste instantie aandient als ‘hèt probleem’ of ‘dè oplossing’. Zorgvuldig en met respect voor de betrokkenen zoek ik welke betekenisvolle stappen gezet kunnen worden om het individu, het team of de organisatie verder te helpen.


Cinclus


Cinclus cinclus (de waterspreeuw) is vaak te vinden op een steen die uitsteekt boven het wateroppervlak van een stromende beek of een rivier. Hij voedt zich met waterdiertjes en focust zich daarom op wat zich onder de waterspiegel afspeelt. Regelmatig zwemt hij naar de bodem om keitjes en humusdeeltjes op te lichten. Een passende metafoor voor hoe ik werk…

Als adviseur en coach zoek ik in de onderstroom van organisaties naar datgene wat de samenwerking beïnvloed, maar niet direct zichtbaar is. Met aandacht voor de context, focus ik mij op het gedrag van de mensen in de organisatie en de patronen die daarin zijn ontstaan. Ik draag vervolgens bij aan het inzetten van verandering in belang van de organisatie als geheel.

Door te onderzoeken en te analyseren kan ik verklaren waarom het (steeds) zo gaat als het gaat. Met het systeemdenken als basis gaat het dan niet zozeer om ‘hoe is het ontstaan?’ en daarmee ‘wie heeft daar dan aan bijgedragen?’, maar veel meer om ‘hoe gaan dingen nu?’ en ‘hoe draagt eenieder daaraan bij?’.

Selma Busser

Advies

 • Na een intakegesprek plan ik individuele interviews met alle betrokkenen.
 • Op basis van de informatie die ik ophaal, maak ik een analyse.
 • Daarna volgt een terugkoppeling aan de betrokkenen, waarbij ik meteen advies geef over mogelijke vervolgstappen.
 • Eventueel is op het adviestraject een vervolg mogelijk via coaching.
Meer weten?

Coaching

 • Na een intakegesprek breng ik, samen met het team of de persoon, de situatie in beeld en stellen we het doel van de coaching vast.
 • We onderzoeken samen hoe de context van invloed is, wat de intenties van betrokkenen kunnen zijn, welk gedrag daaruit voortkomt en hoe dit gedrag anderen beïnvloedt.
 • We kijken samen welke logische stappen teamleden (of de coachee) kunnen zetten om effectief te beïnvloeden en het coachdoel te bereiken.
 • We oefenen daar ook mee.
Meer weten?

Training

Meer weten?
 • Het escalatiemodel
  (Samenvatting uit: Handboek mediation; Brenninkmeijer, Bonenkamp, Van Oyen en Prein; 5e druk) Glasl (2000) gaat er van uit dat het proces van conflictescalatie niet geleidelijk verloopt, maar ‘stapsgewijs’. Een conflict kan blijven steken op een […]

Voor meer informatie over mijn opleidingen en loopbaan, zie ook mijn LinkedIn-profiel

Aangesloten bij


crkbo